Privacybeleid

Inleiding
Dit is de privacy verklaring van de Zeeuws Vlaamse Gieterij b.v. (ZVG). Hier wordt omschreven hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door ZVG. Er zal worden uitgelegd waar de persoonsgegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast wordt omschreven welke rechten een ieder heeft met betrekking tot de persoonsgegevens en hoe gebruik kan worden gemaakt van die rechten. Er zijn situaties waarin de persoonsgegevens door ZVG verzameld worden. Hierin staat wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan en hoe je jouw wensen met betrekking tot de persoonsgegevens kunt aangeven.

Indien je ontevreden bent over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ZVG, neem dan gerust contact op.

adm@gieterij.nl | +31 115 451 451
Westkade 18 | 4551 BV | Sas van Gent
KVK Nr. 21020204

Doelen
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ZVG. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn worden verwerkt. De doelen worden hieronder toegelicht.

Personeelszaken
ZVG beheert de persoonsgegevens van het personeel en de sollicitanten. De personeelsgegevens
die worden verzameld zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Nationaliteit;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Kopie van het identiteitsbewijs;
 • Bankrekeningnummer;
 • gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van het personeel, op de
  plaats waar de arbeid wordt verricht en de afwezigheid van het personeel in verband met
  verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de
  aard van de ziekte;
 • De gegevens van de sollicitatieprocedure worden aan het personeelsdossier toegevoegd
  indien de werknemer wordt aangenomen. Indien de werknemer niet wordt aangenomen,
  wordt dit dossier uiterlijk acht weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd. Als
  de sollicitant uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt de curriculum vitae in de portefeuille
  bewaard.

Bezoekersregistratie
ZVG beheert de persoonsgegevens van de bezoekers voor intern beheer en beveiliging. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijf;
 • Hun contactpersoon;
 • Tijdstip van binnenkomst;
 • Tijdstip van weggaan.

Leveranciers- en afnemers
ZVG beheert de persoonsgegevens van de leveranciers en de afnemers voor orderverwerking en financiële afwikkeling.

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De persoonsgegevens worden beheerd door de administratie van ZVG.

Bewaartermijn
ZVG zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De persoonsgegevens met betrekking tot de personeelszaken worden minimaal 7 jaar bewaard en zullen dan ook 7 jaar na de beëindiging van de arbeidsrelatie met betrokkene worden vernietigd. De kopieën van identiteitsbewijzen worden 5 jaar na beëindiging vernietigd. De volgende gegevens worden 2 jaar na het beëindigen van de arbeidsrelatie vernietigd: verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten en wijzigingen hierin, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag en administratieve verzuimgegevens.

De bezoekersregistratie wordt maximaal 2 maanden bewaard.

Beveiliging
Alleen de directie, boekhouding, personeelszaken en bedrijfsleiding hebben toegang tot de persoonsgegevens. Enkel de contactpersonen hebben tevens toegang tot de gegevens van de bezoekersregistratie.

ZVG neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De gegevens zijn digitaal met wachtwoorden beveiligd en fysiek in een gesloten kast. De ruimte is beveiligd met alarm en bewakingsdienst. Er is een clean desk policy. Dit houdt in dat er geen persoonsgegevens op de bureaus aanwezig zijn bij het verlaten van het bureau. De documenten met persoonsgegevens worden door middel van een papierversnipperaar vernietigd.

Gegevens worden alleen indien noodzakelijk en verplicht aan bevoegde instanties doorgegeven.